TUYỂN SINH THẠC SĨ: UEH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

31 tháng 10 năm 2023

Thực hiện vai trò đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt, cá cược thể thao hul city (UEH) chính thức tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2023 với 06 chương trình đào tạo đáp ứng xu hướng ngành/nghề của kỷ nguyên mới. Đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế đất nước, phát huy vị thế Top 100 Trường đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal.