Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức - Hành động bền vững

Với chiến lược phát triển thành Đại học đa ngành và bền vững, UEH đẩy mạnh hoạt động kết nối nhà trường với cơ quan Nhà nước, nhà khoa học, hội, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên, thông qua chương trình “Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tri thức – Hành động bền vững” nhằm đưa các giá trị tri thức, giá trị bền vững đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng & xã hội.

Chương trình sẽ kết nối với cá nhân, tổ chức thông qua 04 hạng mục hợp tác:

 
Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn

Hợp tác cùng thực hiện các chương trình: Học kỳ doanh nghiệp; Tham quan thực tế; Chuyên gia chia sẻ; Tham gia góp ý, đánh giá chương trình đào tạo; Chia sẻ tri thức thông qua UEH E-newsletter hàng tháng; Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.

 
Kết nối nghiên cứu, thực hiện dự án

Hợp tác cùng thực hiện các nghiên cứu, dự án giải quyết các vấn đề của tổ chức, xã hội; cùng tố chức các hội thảo, tọa đàm phục vụ cộng đồng.

 
Kết nối thu hút nguồn nhân lực

Hợp tác cùng thực hiện các chương trình: Ngày hội Thực tập và Việc làm TP. Hồ Chí Minh; Hội thảo tuyển dụng; Hoạt động lan tỏa thương hiệu tuyển dụng; đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội, ...

 
Giving

Đóng góp cho các suất học bổng Ươm mầm tài năng; nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất vươn tầm quốc tế, hỗ trợ giảng viên tu nghiệp quốc tế; các hoạt động, sự kiện, dự án lan tỏa tri thức & hành động bền vững của nhà trường.